Czemu służy private equity?

Private equity to rodzaj inwestycji kapitałowej w przedsiębiorstwo znajdujące się w dowolnym momencie rozwoju. Najczęściej jest jednak tak, że inwestor poszukuje takiego przedsiębiorstwa, które posiada ugruntowaną pozycję i renomę na rynku.

Jakie są cele?

Najważniejszym celem jest długookresowy wzrost wartości przedsiębiorstwa, co będzie miało ogromne znaczenie w sytuacji odsprzedania udziałów w przyszłości. Fundusz private equity lokowany jest w przedsiębiorstwie na okres około 5-7 lat. Ten rodzaj inwestycji sprawdza się doskonale w przypadku przedsiębiorstw wdrażających nowe produkty lub technologie.

Dlaczego jest to korzystne dla przedsiębiorstwa?

Przystąpienie do spółki inwestora private equity jest niezwykle korzystne dla przedsiębiorstwa. Zyskuje ono dodatkowe finanse na rozwój, a jego wizerunek w oczach kontrahentów jest bardziej wiarygodny. Wprowadzenie do przedsiębiorstwa inwestora private equity poprzedzone jest dokładną analizą sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Brane są tu pod uwagę aspekty finansowe, prawne, organizacyjne, ale również sytuacja rynkowa i długotrwałe perspektywy.

Inwestor private equity skupuje udziały lub akcje przedsiębiorstw, które dotychczas nie były notowane na giełdzie. Może on również udzielić przedsiębiorstwu wparcia w zakresie zarządzania, doradztwa prawnego, podatkowego lub organizacyjnego. Dzięki temu przedsiębiorstwo notuje wzrost swojej wartości. Inwestor private equity może później odsprzedać zakupione udziały lub akcje z dużo większym zyskiem.

Zarówno inwestorowi private equity, jak i udziałowcom przedsiębiorstwa zależy na podniesieniu wartości przedsiębiorstwa, stworzeniu nowych perspektyw rozwojowych i polepszeniu kondycji finansowej.