Private Equity i Venture Capital – czym są?

Do inwestycji w przedsiębiorstwa niepubliczne zalicza się private equity i venture capital. Innymi słowy – inwestycje tego rodzaju dokonywane są w te przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Różnica między tymi dwoma rodzajami inwestycji tkwi w momencie wprowadzenia funduszu inwestycyjnego do przedsiębiorstwa.


Inwestycja private equity może być wprowadzona w dowolnym momencie rozwoju przedsiębiorstwa. Najczęściej jednak inwestor poszukuje firm, które posiadają ugruntowaną renomę w środowisku i na rynku. Celem wdrożenia takiego rodzaju inwestycji jest pozyskanie zysków w perspektywie długookresowej. Inwestor skupuje akcje, inwestuje w rozwój firmy, a następnie sprzedaje swoje udziały z dużo większym zyskiem.

Inwestycja venture capital jest wdrażana w przedsiębiorstwie na najwcześniejszym etapie rozwoju przedsiębiorstwa (tzw. moment zasiewu). Fundusze venture capital służą więc uruchomieniu przedsiębiorstwa lub powiększeniu obszaru jego ekspansji. Warunkiem jest jednak, by inwestor brał pod uwagę możliwość niepowodzenia przedsięwzięcia i akceptował związane z tym ryzyko. W zamian może oczekiwać bardzo wysokiego zwrotu inwestycji w przyszłości.