Więcej o inwestycjach

Co jeszcze musisz wiedzieć o pozyskaniu kapitału?

Celem Frutiful Investment sp. z o. o. oraz wszystkich osób nim zarządzających jest postawienie na projekty inwestycyjne o dużym potencjale  – przedsiębiorstwa, które wyróżniają się na rynku, a jednocześnie potrzebują nowych impulsów do rozwoju. Inwestujemy kapitał private equity, doradzamy oraz wspomagamy ich działalność operacyjną.

Różne etapy rozwoju

Współpracujemy zarówno z podmiotami, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, jak i z firmami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o stabilnej pozycji rynkowej.

Model współpracy

Dopuszczamy zarówno inwestycję w przedsiębiorstwo na zasadzie private equity, venture capital lub inną formę współpracy. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Czas inwestycji

Możliwe są inwestycje o charakterze długoterminowym, jak i krótkoterminowym. Etapy i czas współpracy biznesowej ustalane są po analizie sytuacji przedsiębiorstwa.

Branże

Możliwość inwestycji z działalność z dowolnej branży - rynek zbytu lokalny (Polska), europejski lub globalny. Mile widziane przedsięwzięcia produkcyjne, związane z branżą spożywczą lub rolnictwem/sadownictwem.

Wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy z krótkim opisem Twojego zapotrzebowania inwestycyjnego.

imageŚCIĄGNIJ FORMULARZ

Private equity

Lokata kapitału na inwestycje dla firm o stabilnej sytuacji rynkowej, który pozwoli na uzyskanie nowych kontraktów lub zdobycie nowych rynków sprzedaży.

Kupno udziałów

Możliwość wykupienia udziałów w przypadku przedsiębiorstw znajdujących się w niekorzystnej sytuacji operacyjnej i finansowej, będących w trakcie głębokiej restrukturyzacji.

Pierwszy kapitał

Venture capital – niezbędne środki finansowe do szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa i ugruntowania swojej pozycji na rynku.

Wykupy Managerskie MBO i MBI

Transakcje akcji, udziałów lub części przedsiębiorstwa, której celem jest przecięcie kontroli na działalnością firmy przez zespół menedżerów..

Sprawdźmy co razem możemy osiągnąć w biznesie.